Op...over de valreep

Het 'oude' jaar is voorbij, het verse is van start.
UPDATE: het papieren tijdschrift wordt per 2020 digitaal magazine.
Voor slechts € 25,- per jaar heeft u toegang tot alle bronnen van De Veiligheidskundige met een digitaal abonnement!

In de laatste nieuwsbrief van 2019 hebben we onze plannen voor het verse jaar al uiteengezet.

Terugblik
Voor wie nog behoefte heeft aan nostalgie. Wat hebben de jaren tien ons gebracht? Hoe staan de economie en de samenleving er nu voor? En hoe was dat aan het begin van het decennium? Het CBS bracht het in kaart in 'De jaren tien in cijfers'.

Veiligheid?
Bij de overgang van oud naar nieuw wordt traditioneel van alles de lucht in geschoten. Hieronder een paar informatieve links om dit veilig en met verstand te doen.

ILT: 18% van getest legaal consumentenvuurwerk onveilig
Van het geteste legale vuurwerk voldoet 18% niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Dat blijkt uit testen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het grootste risico vormt zwaarder consumentenvuurwerk zoals cakeboxen. Deze kunnen  bijvoorbeeld omvallen en zo gevaar veroorzaken. Ook ziet de ILT tijdens de testen regelmatig brandende delen die naar beneden dwarrelen en dus gevaarlijk zijn.

RIVM: SMOG-waarschuwing
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht dat de luchtkwaliteit in steden rond de jaarwisseling slecht zal zijn. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt bij ongunstige weersomstandigheden (weinig wind) smog door fijnstof. Een hoge concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, en verergering van astma. Ook luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid kunnen toenemen. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren rondom de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Misschien is een klapzoen dan toch te verkiezen...

Vooruitblik
Voor wie al toe is aan een blik in de toekomst. Bekijk dan het beknopte overzicht van de veranderende en nieuwe wet- en regelgeving 2020 waar HRM (en de werknemer) rekening mee moet houden op de website van de AWVN.

In alle gevallen wensen wij jullie alle goeds voor het verse jaar en we zien jullie graag ook in 2020 weer terug!
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.