Seminar Breedplaatvloeren terecht meer dan uitverkocht

Op woensdag 18 september verzamelden zich ongeveer 250 bouwkundigen, constructeurs en andere deskundigen in het BOVAGhuis te Bunnik. Daar vond het Seminar Breedplaatvloeren plaats, georganiseerd door VNconstructeurs, Stufib en Cement. Doel: uitwisseling van kennis over de Breedplaatvloer. Te oordelen naar de eerste reacties van aanwezigen was het een nuttige exercitie. De Veiligheidskundige mocht erbij zijn.

Het bezwijken van de vloer van de parkeergarage op Eindhoven Airport op 27 mei 2017 is de aanleiding geweest tot hernieuwde beschouwing van de breedplaatvloer als constructief element. De instorting van de parkeergarage en de verschillende mechanismen en achteraf vastgestelde oorzaken – ook de bouwprocesmatige – zijn al uitvoerig beschouwd en benoemd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De casus Eindhoven was dan ook niet of slechts op de achtergrond aanwezig tijdens de vele presentaties. Het ging om het delen van kennis.

Voortdurende bijscholing
De dertien deskundige sprekers presenteerden in een flink tempo wat zij zelf, vaak met een zeer actieve achterban, hebben gedaan, doorgerekend en beproefd om bestaande breedplaatvloeren te kunnen herberekenen, waar nodig te onderzoeken en te versterken en om uit te leggen wat er in de nabije toekomst zal gaan gebeuren. Voor De Veiligheidskundige een spoedcursus construeren in gewapend beton, voor de échte doelgroep, de ingenieurs die dergelijke constructies ontwerpen, een bijscholing in het eigen vakgebied. Dat is niet uniek en eenmalig, want constructeurs kennen – net als gecertificeerde veiligheidskundigen – een (punten)systeem voor periodieke bijscholing, gekoppeld aan het Constructeursregister.

Theo Salet, dagvoorzitter
Dagvoorzitter Theo Salet, decaan bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, prees de bereidheid van de sprekers om hun kennis te delen. Salet: ‘Veel van de sprekers werken bij commerciële bouwbedrijven, ingenieursbureaus of adviesorganisaties. Ze zijn in het dagelijks leven dus elkaars concurrent. Het pleit voor ze dat ze, voor een zéér kritisch en deskundig publiek, hun ideeën en aanpak willen uitleggen.’

Onderzoeksplicht bestaande breedplaatvloeren
Dat er in de ruim twee jaar na ‘Eindhoven’ veel is gedaan valt niet te betwisten. Er is nagedacht over de controle van bestaande constructies volgens een nieuw stappenplan, dat de voorlopige beoordelingsmethode uit 2017 vervangt. Grafisch weergegeven (in een procesdiagram) bevatte dat laatste blauwe en oranje escapes die in het nieuwe stappenplan groen of rood zullen zijn. Dat voorkomt twijfels. Welke stappen er precies moeten worden gevolgd werd uitgelegd door Rudi Roijakkers, technisch directeur van ingenieursbureau ABT. Het ministerie van BZK heeft gemeenten in mei 2019 geïnformeerd over de onderzoeksplicht voor de eigenaren van breedplaatvloeren. Die zal worden opgenomen in het nieuwe Bouwbesluit. Volgens de huidige plannen zal die plicht gefaseerd worden ingevoerd, met de hoogste gevolgklasse (CC3, de meest risicovolle bouwwerken) als eerste. Dat zijn bijvoorbeeld de hoogbouw en gebouwen gebruikt voor zorg, hoger dan vier verdiepingen. De overheid wil eigenaren verplichten tot onderzoek per 1-1-2021, in 2024 gevolgd door de minder risicovolle bouwwerken (CC2 en -1). In feite zijn eigenaren van bouwwerken nu al verantwoordelijk voor de veiligheid van hun eigendom vanuit de algemene 'zorgplicht' ( in de Arbowet geldt een vergelijkbare verplichting voor de werkgever), maar dat wordt specifiek uitgewerkt voor breedplaatvloeren.

Voor meer informatie, zie www.platformbreedplaatvloeren.nl

Bekijk de foto-impressie


Lees ook het interview met Bob Gieskens, directeur van VNconstructeurs in het oktobernummer van ons tijdschrift De Veiligheidskundige.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.