Noord-Holland kritisch op Roadmap 2030 Tata Steel

De provincie Noord-Holland is kritisch op het meerjarenplan van Tata Steel, waarin staat hoe de staalproducent de overlast voor omwonenden de komende jaren gaat verminderen. Dat blijkt uit een brief die de Gedeputeerde Staten hebben verstuurd aan de directie van Tata Steel.

De provincie vindt de maatregelen die Tata Steel gaat nemen nog 'niet toereikend'. 'Op een aantal punten vinden wij het plan teleurstellend', staat in de brief.

Het plan van Tata Steel schetst volgens de provincie het beeld dat maatregelen worden genomen, die het bedrijf al had moeten nemen om geen overlast te veroorzaken. 'Het valt ons op dat de Roadmap 2030 de aanpak vooral benoemt in termen van "overlast" terwijl de maatschappelijke zorg is gericht op gezondheid en gezondheidsrisico's.'
De plannen zijn niet concreet genoeg en missen 'actiegerichtheid', schrijft de provincie, die de vergunning aan Tata Steel verleent. 'Wat gaan de beoogde maatregelen opleveren en langs welke meetlat worden de bereikte resultaten beoordeeld? De maatregelen in het plan omvatten een periode van twaalf jaar, maar hiermee wordt de zorg van de besturen en de omwonenden niet weggenomen.'

Tata Steel presenteerde plan van 25 maatregelen
De vorige maand gepresenteerde plannen van de staalproducent bevatten 25 maatregelen, die de stof-, geluids-, licht en stankoverlast moeten verminderen.
Zo wordt bijvoorbeeld vanaf april 2020 een hal in gebruik genomen waarin het ROZA-slak, ijzerrestanten, wordt verwerkt. Nu gebeurt dat nog in de buitenlucht en dat zorgt geregeld voor de uitstoot van grafiet.
Die grafietregens dalen in de omgeving van Wijk aan Zee neer. Dat dorp ligt pal naast het terrein van Tata Steel.

Grafietregens bevatten 'ongewenste' hoeveelheid lood
Uit een eerste onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat in een gemiddelde grafietregen van Tata Steel 'ongewenste' hoeveelheden lood, mangaan en vanadium zitten.
Vooral kinderen kunnen aan die 'ongewenste' hoeveelheden worden blootgesteld tijdens het buitenspelen. Het RIVM adviseert dan ook om kinderen goed hun handen te laten wassen en speeltoestellen schoon te houden.

Provincie wil weten wat totale uitstoot van Tata Steel is
De provincie zet vraagtekens bij het toekomstperspectief dat het maatregelenplan van Tata Steel schetst. Het wil op korte termijn zien wat de totale uitstoot is en wat het effect daarvan is op de omgeving. Daarnaast wil de provincie een 'concrete uitwerking' van maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Lees ook:
'Grafietregens Tata schadelijk voor de gezondheid van jonge kinderen'
Tata Steel treft maatregelen om overlast te verminderen
Tata Steel noemt RIVM-rapport onvolledig

Bronnen: NU.nl, Nieuwsblad De Kennemer en Provincie Noord-Holland
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké