Norm voor symbolen veiligheidsvoorzieningen herzien

De norm NEN 1414-1 "Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden - Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten” is onlangs herzien en gepubliceerd.

De NEN 1414-1 beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en bereikbaarheidskaarten. De norm bevat ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten. De norm geldt voor gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken.

Aanleiding
De herziening van de 1414-1 had twee aanleidingen. De ISO 7010 “Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs” heeft enkele symbolen aangepast. Doordat deze norm is overgenomen door Nederland was het ook nodig de 1414-1 te herzien. De symbolen in de nieuwe 1414-1 zijn nu weer gelijk aan de ISO 7010. De tweede aanleiding komt bij de brandweer vandaan. De titel van de “oude” 1414-1 was “Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden”. De brandweer maakt momenteel gebruik van ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten. Aanvalsplannen worden bij de brandweer steeds meer vervangen door bereikbaarheidskaarten die meer en meer digitaal worden gebruikt. Ontruimingsplattegronden worden opgesteld voor de aanwezigen in het gebouw. De bereikbaarheidskaarten worden voor de brandweer en andere hulpverleners opgesteld.

Ook NEN 1413 herzien
Er wordt momenteel gewerkt aan de herziening van de NEN 1413. Dit zal de NEN 1414-2 “Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s” worden. Verwacht wordt dat deze in 2020 definitief zal zijn.

Beschikbaarheid symbolen in NEN 1414
De norm NEN 1414 is nu als PDF beschikbaar in de shop. Later dit jaar volgt NEN 1414 inclusief symbolen, deze komt dan beschikbaar als zip.

Bron: NEN
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké