Veiligheidsaspecten van net-niet-BRZO-bedrijven

Voor net-niet-BRZO-bedrijven gelden minder regels die de veiligheid borgen dan voor BRZO-bedrijven. De regels die er zijn, richten zich voornamelijk op bouwkundige of installatietechnische maatregelen. In dit rapport is verkend of veiligheidsregio's (extra) aandacht zouden moeten besteden aan de groep van net-niet-BRZO-bedrijven.

Onder net-niet-BRZO-bedrijven worden in deze rapportage verstaan: bedrijven met gevaarlijke stoffen die qua aard en omvang onder de ondergrens van BRZO-bedrijven blijven. De minimale hoeveelheid die van een bepaalde gevaarlijke stof aanwezig moet zijn om een bedrijf in het kader van dit rapport aan te merken als net-niet-BRZO-bedrijf, is overgenomen van een Brabants project rondom risicorelevante bedrijven. Hierin wordt de volgende definitie gehanteerd: "Een risicorelevant bedrijf blijft onder de BRZO-drempel, maar heeft dermate veel gevaarlijke stoffen dat dit tot een fors incident kan leiden (met impact op de omgeving, buiten de terreingrens van het bedrijf)."

Grote effectafstand
Uit de verkenning blijkt dat er net-niet-BRZO-bedrijven zijn die de aandacht van de veiligheidsregio zouden moeten hebben. In de groep van net-niet-BRZO-bedrijven zitten namelijk bedrijven met een grote effectafstand, die lijken op BRZO-bedrijven. Uit een analyse van incidenten is gebleken dat er incidenten kunnen voorkomen bij net-niet-BRZO-bedrijven met een (substantiële) impact op hun omgeving.
Of een bedrijf veilig opereert, hangt van meer aspecten af dan alleen technische maatregelen. Bij de aanpak van net-niet-BRZO-bedrijven wordt aangeraden om een bredere aandacht te hebben dan enkel naleving van de wetgeving.

Download Veiligheidsaspecten van net-niet-BRZO-bedrijven: een verkenning van aandachtspunten

Bron: IFV
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.