Eerste Kamer dwarsboomt verbod op asbestdaken

Er komt voorlopig geen verbod op daken met asbest. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor zo'n verbod verworpen.

Veel Eerste Kamerleden voelen wel voor een verbod op asbestdaken. Maar ze vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat. Het kabinetsplan zou mensen die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen en op hoge kosten jagen. Ook zouden er te weinig mensen zijn die het werk kunnen uitvoeren. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP tegen.

Handreikingen
In een brief vanmorgen deed staatssecretaris Van Veldhoven enkele handreikingen in een poging de Eerste Kamer te overtuigen van de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen. Zo stelde ze voor om het verbod pas in 2028 te laten ingaan in plaats van in 2025, maar dat baatte niet.
In de plannen van het kabinet kregen gemeenten verder de mogelijkheid om tijdelijk uitstel te verlenen tot 2030 als er toch al sprake was van sloop of renovatie van gebouwen. Ook konden mensen met alleen AOW of van wie het vermogen vast zit in het huis, een tegemoetkoming krijgen uit een fonds.
Ook wilde de staatssecretaris dat de sanering zo veel mogelijk wordt gekoppeld aan verduurzaming, zodat de energierekening van huishoudens naar beneden zou gaan.

Laatste vergaderdag senaat
In de politiek wordt al jaren gepraat over een verbod op asbestdaken. Het is vandaag de laatste dag van de Eerste Kamer in de huidige samenstelling. De senatoren hebben op hun laatste vergaderdag alsnog dit voorstel verworpen.

'Spelen met levens'
Longarts Sjaak Burgers werd geciteerd door RTL Nieuws over dit nieuws: "De politiek speelt met levens doordat ze deze wet niet door laten gaan."
Ieder jaar krijgen 600 mensen (500 vrouwen en 100 mannen) asbestkanker. En 1200 mensen per jaar longkanker, waarvan een deel door asbest is ontstaan. "Hoe groot dat percentage is, weten we niet precies", zegt Burgers.  
De arts vervolgt: "Ik ben longarts en wil zo weinig mogelijk long- en asbestkanker. Als je heel weinig asbest inademt, is de kans heel laag dat je er ziek van wordt. Maar de kans om ziek te worden van asbest die op daken ligt, is toch groter dan dat je de staatsloterij wint. De kans is klein, maar is er zeker."

LTO positief over besluit Eerste Kamer
LTO Nederland reageert positief op het wegstemmen van de wet. “Asbestdaken moeten gesaneerd worden – dat verandert niet. Maar het moet wel op de juiste manier gebeuren”, zegt Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid en Pacht bij LTO Nederland. “Als de gezondheidsrisico’s groot zijn, moet je strenge beschermingsmaatregelen treffen. Als risico’s echter aantoonbaar verwaarloosbaar klein zijn, zijn lichtere eisen gerechtvaardigd. In sommige gevallen is het beter om er gewoon vanaf te blijven tot vervanging noodzakelijk is. Een algeheel verbod per 2028 was dus niet alleen onnodig, het was ook nog eens onuitvoerbaar en onbetaalbaar geworden. We zijn erg blij dat de Eerste Kamer dat met ons eens is”, aldus Jansen.

Bronnen: NOS, RTL Nieuws en Boerderij
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.