Enquête 'ISO 9001 na(ar) 2021'

De publicatie van en de transitie naar ISO 9001:2015 ligt nog vers in het geheugen van de ontwikkelaars en gebruikers. Toch richt de normcommissie Kwaliteitsmanagement zich al op een mogelijk toekomstige revisie. Om een besluit tot revisie te beïnvloeden en omdat het niet verstandig is om onvoorbereid een dergelijke revisie in te gaan, wordt onderzoek gedaan naar onderwerpen waarop de norm kan worden verbeterd.

Een definitieve beslissing over een eventuele revisie wordt in 2021 verwacht. Vanaf het begin van de revisie is het van belang om als NEN met juiste voorstellen en inzichten te komen. Om zich te kunnen voorbereiden, vraagt de normcommissie de markt nu al om mee te denken over de herziening via de enquête 'ISO 9001 na(ar) 2021'.

Eerste bijeenkomst ISO 9001:2021
In een eerste bijeenkomst over 'ISO 9001:2021' hebben de leden van de normcommissie kwaliteitsmanagement zich uitgesproken om uit te gaan van een beperkte aanpassing. Een nieuwe grote herziening wordt door de leden en de gebruikers van de norm (de achterban van de normcommissie) niet als nodig gezien.

Twee-sporen aanpak
De normcommissie gaat daarom uit van een twee-sporen aanpak. Het eerste spoor heeft betrekking op de korte termijn, de eerstvolgende revisie. De thema’s die de normcommissie nu aandacht wil geven zijn:
  • Ontwerp & Ontwikkeling; in hoeverre de eisen voor dit proces goed zijn te implementeren
  • Dienstverlening; is de norm nu duidelijk voor die sector
  • Risicomanagement; is de toepassing hiervan op elk niveau duidelijk
  • Begrijpelijkheid/toepasbaarheid
  • Integratie in Algemene Bedrijfsvoering van de norm en de HLS
Voor elk van deze thema’s gaat de normcommissie gerichte voorstellen ontwikkelen ter verbetering van de norm.

Het tweede spoor is gericht op een langere termijn. Hierbij staat een aanpak zoals bij het risicogebaseerd denken voor ogen. Stapsgewijs andere leden van de Internationale Normcommissie (ISO/TC 176) overtuigen. Het thema dat de normcommissie - naast vanzelfsprekend nog steeds risicomanagement - op deze wijze voor de langere termijn op de agenda heeft staan is de integratie in de algemene bedrijfsvoering.

Bron: NEN
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké