Commissie schade-afhandeling bij Beroepsziekte

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer dat het haar voornemen is om de Commissie vergemakkelijk Toekomstige schade-afhandeling bij Beroepsziekte nog voor het zomerreces te installeren via een kamerbrief.

"Tijdens het VAO (verslag algemeen overleg, red.) over Chroom IV op 9 april j.l. is door kamerlid Diks een motie ingediend met het verzoek het besluit tot instellen van bovengenoemde commissie te versnellen. Zoals in mijn brief van 5 maart1 aangegeven, ben ik met u van mening dat het hier om een urgent vraagstuk gaat en dat de instelling van deze commissie zo spoedig mogelijk dient te gebeuren. Werken met gevaarlijke stoffen mag nooit ten koste gaan van de veiligheid of gezondheid van werkenden. Zij moeten er op kunnen vertrouwen dat ze goed beschermd zijn. En dat wanneer dat niet het geval is geweest, de schadeafhandeling eenvoudiger wordt met aandacht voor het menselijk leed.

Volledigheidshalve merk ik op, dat ik in voornoemde brief aan de Kamer reeds heb gemeld dat de taakopdracht aan deze commissie breder is dan alleen het opstellen van richtlijnen voor schadeafhandeling voor blootstelling aan chroom-6.

Hierbij informeer ik u dat het mijn voornemen is om deze commissie nog voor het zomerreces te installeren. Ik zal de commissie daarbij verzoeken om snelheid te betrachten."

Bron: Rijksoverheid
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké