Openbaarmaking inspectiegegevens ISZW leidt niet tot naleving

Minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, heeft het onderzoek 'Effecten openbaarmaking inspectiegegevens van Inspectie SZW', dat in opdracht van SZW is uitgevoerd door de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en Bureau Bartels, aan de kamer gestuurd. De resultaten van dit onderzoek zullen worden meegenomen bij de evaluatie van de Wet aanpak schijnconstructies (Was).

"De huidige praktijk van openbaarmaking van inspectiegegevens door de Inspectie SZW leidt niet tot nalevingseffecten bij ondertoezichtgestelde bedrijven. De belangrijkste oorzaak daarvan is de beperkte bekendheid met inspectiegegevens bij belanghebbenden (ketenpartners, werknemers en consumenten). Uit de literatuur en uitgevoerde analyses blijkt dat openbaarmaking in potentie wel effectief kan zijn, waarbij de juiste vormgeving essentieel is."

"Eventuele uitbreiding van de openbaarmaking van inspectiegegevens naar gebieden als de Arbeidsomstandighedenwet, psychosociale arbeidsbelasting of arbeidsmarktdiscriminatie zou volgens de uitgevoerde vignettenanalyses wel tot nalevingseffecten kunnen leiden"

Lees ook:
Aanbiedingsbrief onderzoek openbaarmaking inspectiegegeven
Rapport 'Effecten openbaarmaking inspectiegegevens Inspectie SZW'

Bron: Rijksoverheid
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké