Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen naar 2e Kamer

Gisteren (10-4) stuurde de minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de voorgenomen wijzigingen in de Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen aan de Tweede Kamer.

"Ik streef ernaar deze wijzigingen op 1 mei 2019 in werking te laten treden, zodat vanaf 1 mei 2019 aanvragen tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen conform dit kader behandeld kunnen worden.

Het toezicht op bijzondere bromfietsen zal bestaan uit 3 onderdelen:
1. Toezicht op de productiefase
De RDW gaat voortaan de conformiteit van de productie controleren bij een aanvrager van een toelating tot de openbare weg (hierna ‘de aanwijzing’), zodat de geproduceerde voertuigen in overeenstemming blijven met het reeds toegelaten voertuig.
2. Handhaving tijdens de gebruikersfase
Dit is nu in de praktijk al geregeld. De politie kan op straat handhaven op het juist gebruik van de voertuigen (‘rijden ze niet op de stoep?’) en/of de voertuigen aan de permanente eisen (‘zit er licht op?’) voldoen.
3. Toezicht tijdens de handelsfase
Dat zorgt ervoor dat er geen bijzondere bromfietsen te koop worden aangeboden die niet over een aanwijzing beschikken, voor zover dat moet. Dit toezicht bestaat uit een administratieve controle en richt zich op de producent, importeur en distributeur. Tegen overtredingen van de regels, bijvoorbeeld het ontbreken van een aanwijzing, kan dan bestuursrechtelijk worden opgetreden en kunnen producten uit de handel genomen worden. Dit markttoezicht wordt in het definitief kader vastgelegd door een aanpassing van de Wegenverkeerswet 1994 en valt daarna onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Tot die tijd stel ik een vorm van toezicht dat wordt uitgevoerd door de ILT als opmaat naar volwaardig markttoezicht. De ILT krijgt hiervoor op basis van bestaande wet- en regelgeving een onderzoekstaak. Daarmee kan de ILT signalerend optreden waarbij de ILT zich richt op de producent en/of de houder van de aanwijzing en op de distributeur, en op het aanwezig zijn van de juiste documentatie. Met deze signalen kan de RDW vervolgens rekening houden bij het risicogericht toezicht op de conformiteit van productie waar het gaat om aangewezen voertuigen. De politie kan vervolgens, als het gaat om niet aangewezen voertuigen, handhaven op straat.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een definitief kader dat later in werking treedt. Hierin zitten aanpassingen in wet- en regelgeving die meer tijd kosten en niet door middel van aanpassing van de beleidsregel kunnen worden gerealiseerd. Onderdeel daarvan zullen onder andere zijn de rijbewijs- en kentekenplicht."

Lees ook:
Beleidsregel toelating bijzondere bromfietsen
Wijziging Beleidsregel aanwijzing bromfietsen
SWOV-advies Rapport R-2019-9: Advies herziening kader toelating bijzondere bromfietsen
RDW-advies Voorlopig advies herziening kader bijzondere bromfietsen

Bronnen: Rijksoverheid, SWOV en RDW

Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké