Bewust Veilig Dag 2019

Gisteren vond de derde editie van de Bewust Veilig Dag plaats. Alle dagen is veiligheid in de bouw en infra natuurlijk belangrijk maar deze dag wordt extra stil gestaan bij veilig werken. En niet alleen. Meer dan 400 bedrijven hebben zich aangemeld op www.bewustveilig.com 

Bewust Veilig 2019 stond 20 maart stil bij samenwerking opdrachtgevers en opdrachtnemers. Veilig en gezond werken heeft topprioriteit in de bouw- en installatiebranche. Toch is de bouwplaats nog te vaak het toneel van ongevallen en incidenten. Vandaar dat de bouw- en installatiebranche aandringt om al vroeg in het bouwproces aandacht aan veiligheid te besteden. Opdrachtgevers spelen daarin een sleutelrol door veilig werken hoog op hun prioriteiten voor het bouwproces te zetten. Voor het derde opeenvolgende jaar stonden tijdens de Bewust Veilig Dag opdrachtgevers en opdrachtnemers stil bij veilig werken.

De voorzitters van de organiserende partijen - AFNL, CUMELA Nederland, Techniek Nederland, en Bouwend Nederland – en de directeur van OnderhoudNL bezochten 20 maart tijdens Bewust Veilig 2019 de ondergrondse fietsenstalling in aanbouw naast Den Haag CS. Dit project wordt uitgevoerd door TBI-onderneming Mobilis in opdracht van de Gemeente Den Haag. Woensdagmiddag ging voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland samen met staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op bezoek bij het Theemswegtracé in Rotterdam.

Voucher Veiligheid aan de Voorkant
Om preventieve veiligheid verder te stimuleren biedt Bouwend Nederland lidbedrijven die in een bouwteam met hun opdrachtgever en ontwerpende partij samenwerken, aan om gebruik te maken van een ontwerptoets door een veiligheidsadviseur van Aboma. Tijdens de rondleiding in Den Haag heeft Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, een voucher Veiligheid aan de Voorkant overhandigd aan Bouwbedrijf Kreeft uit Ede, lid van Bouwend Nederland. 'De voucher is een mooie eerste stap om vroeg in het bouwproces samen verantwoordelijkheid te nemen. Het versterkt de samenwerking met de opdrachtgever, hiermee wordt samen de verantwoordelijkheid voor veiligheid genomen. Vanuit de Onderzoeksraad voor Veiligheid vinden we dit heel belangrijk,' aldus Tjibbe Joustra. Het bouwteam kan het voorlopig ontwerp met de voucher laten toetsen op de veilige uitvoerbaarheid.

Bewust Veilig, Iedere Dag
De Bewust Veilig Dag is onderdeel van de campagne Bewust Veilig, Iedere Dag. Met de campagne heeft als doel om veiligheid beter op de kaart te zetten. En een open cultuur te creëren. Een cultuur waarin er ruimte is om incidenten te melden, situaties bespreekbaar te maken en van elkaar te leren. De ambitie van de campagne is eenvoudig: een veilige sector waar iedereen die de bouwplaats betreedt, ook gezond en veilig weer weggaat. Op website staat meer informatie en handige tools.
Meer dan 400 bedrijven op enkele duizenden bouwplaatsen in het land stonden uitgebreid stil bij veilig werken. Dit jaar is het thema opdrachtgeverschap en veiligheid. Ondanks de inspanningen in de afgelopen jaren blijft het aantal ongevallen op de bouwplaats hoog. Vorig jaar waren net als in 2017 20 doden te betreuren.
Voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland: 'Dat is voor onze branche onacceptabel. Ieder slachtoffer is er één te veel en wij zetten erop in dat alle medewerkers uit de bouw s’ avonds weer veilig thuis komen. Veiligheid is en blijft voor ons topprioriteit.' Over veiligheid moet volgens hem in een vroeg stadium al worden nagedacht door opdrachtgever en opdrachtnemer. Verhagen: 'Daarmee kunnen we risico’s tijdens de uitvoering en eventueel kostbare maatregelen voorkomen.' Om het belang van veilig werken op de bouwplaats te onderstrepen, is Bouwend Nederland vorig jaar gestart met een doorlopende campagne Bewust Veilig Iedere dag. Hiermee ondersteunt de branchevereniging lidbedrijven om veiligheid altijd prioriteit te geven.

Toolbox Bewust Veilig Iedere Dag
Staatssecretaris Van Ark heeft bij het Havenbedrijf Rotterdam op het Theemswegtracé de toolbox Bewust Veilig Iedere Dag overhandigd aan enkele lidbedrijven. 'De basis van veiligheid ligt verankerd in wet en regelgeving, echter de veiligheidscultuur op een bouwplaats is van essentieel belang. Een open veiligheidscultuur start bij het voeren van gesprekken, de Toolbox Bewust Veilig Iedere Dag biedt een speels handvat om dit gesprek te faciliteren,' aldus Van Ark.
Ook Jeroen Steens, Director Port Development van Havenbedrijf Rotterdam en opdrachtgever van het Theemswegtracé was hierbij aanwezig: 'Veiligheid maak je samen. Daarom is het zo belangrijk om niet alleen aandacht te hebben voor veiligheid in je eigen werk, maar lessen die we leren te delen met alle verschillende uitvoerende partijen. Want kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Van het delen van veiligheidslessen en oplossingen wordt iedereen beter; minder ongevallen, minder letsel, minder stagnatie. Daarin moeten we elkaar blijven opzoeken. Bouwend Nederland speelt hier als brancheorganisatie ook een belangrijke faciliterende rol in.'

Kijk ook op onze Twitterpagina voor een overzicht van de berichten over #BewustVeilig

Bron: BouwendNederland
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.