FME: 'Gebruik Chroom VI blijft toegestaan'

De REACH-commissie van de Europese Commissie staat het gebruik van Chroom VI voor minimaal 4 jaar toe. FME is blij dat hiermee een einde komt aan de jarenlange onzekerheid voor de industrie, maar had graag veel langere periodes van 7 tot 12 jaar gezien. FME heeft altijd aangegeven dat bedrijven Chroom VI moeten vervangen waar het kan, maar ook dat de Europese Commissie autorisatie moet verlenen waar er geen alternatieve oplossingen zijn. Chroom VI is enorm belangrijk voor de industrie als anti-corrosiemiddel en voor slijtvaste lagen in machines. Chroom VI is een kankerverwekkende stof en daarom moeten bedrijven autorisatie krijgen van de Europese Commissie om ermee te mogen blijven werken. Sinds 2014 benadrukt FME dat de voortdurende onzekerheid voor bedrijven tot minder investeringen, omzetverlies en uiteindelijk verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar landen buiten Europa leidt waar de omstandigheden voor bescherming van de gezondheid van werknemers en het milieu niet op het niveau van Nederland zijn.

De REACH-commissie heeft de aanvraag van het zogeheten CTAC sub consortium voor zes toepassingsgebieden goedgekeurd. Dit consortium van een aantal chemiebedrijven, waaronder Lanxess Deutschland,  was de belangrijkste aanvrager. Nu deze aanvraag is goedgekeurd geldt de autorisatie ook voor al hun klanten waaronder oppervlaktebehandelingsbedrijven en de eindklanten waaronder bedrijven in machinebouw, industrie, automotive en lucht- en ruimtevaart industrie. Na de chemische reactie waarbij chroom VI verandert in chroom III of metallisch chroom is de stof niet langer kankerverwekkend. De risico’s van het gebruik van de stof bevinden zich dus vooral bij de chemiebedrijven en oppervlaktebehandelaars. Daarom heeft de REACH-commissie nog wel een aantal strenge voorwaarden gekoppeld aan haar toestemming.

Lees het persbericht van de REACH commissie

In het najaar van 2018 hebben FME, ION en Metaalunie een brief gestuurd aan de Staatssecretarissen Van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu en Van Ark van Sociale Zaken & Werkgelegenheid om het belang van autorisatie van Chroom VI bij voorkeur 7 jaar of langer uit te leggen en aan te geven wat het bedrijfsleven doet. Sinds de autorisatieaanvraag die in 2016 is ingediend, hebben bedrijven niet stilgezeten. Om te voldoen aan de nieuwe Nederlandse grenswaarde voor Chroom VI verbindingen van 1 microgram per m³ en de autorisatie-eisen is tenminste 50 miljoen geïnvesteerd. Recente meetresultaten laten zien dat bedrijven die strenge eisen kunnen halen. Daarnaast zijn bedrijven continu op zoek naar alternatieve processen en stoffen.

Om te voldoen aan de nieuwe Nederlandse grenswaarde voor Chroom VI is tenminste 50 miljoen geïnvesteerd.
FME vindt dat de huidige REACH regels met betrekking tot autorisatie in veel gevallen contraproductief zijn. De hoge kosten en grote onzekerheid bij autorisatieaanvragen hebben als risico dat bedrijven minder investeren of activiteiten verplaatsen naar landen met een meestal lager niveau van bewustwording en controle. Chroom VI is slechts één stof maar er volgen de komende jaren nog meer autorisaties. Het indienen van een aanvraag vraagt al snel 1-2 jaar, kost veel geld en het beoordelen duurt ook 1 à 2 jaar. Bedrijven lopen het risico in een continu proces van autorisatie te belanden. De Koninklijke Metaalunie, ION en FME pleiten er daarom voor het beleid grondig te veranderen. Bedrijven die voldoen aan de strenge REACH- en arboregels moet voor een lange termijn duidelijkheid worden gegund en de kans investeringen terug te verdienen. Het arbo- en milieubeleid zou op gericht moeten zijn meer van deze complexe activiteiten in Europa uit te voeren. Dat is goed voor onze gezondheid, milieu en werkgelegenheid.  

Bron: FME
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké