Status emissies Tata Steel en Harsco

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de situatie van de emissies rond Tata Steel in Noord-Holland. Zij doet dit omdat omwonenden in de omgeving van Tata Steel aandacht vragen voor de aanpak van deze emissies door de provincie.

Lees ook: Onderzoek Tata Steel: risico's grafiet 'waarschijnlijk' gering

In een kamerbrief meld zij o.a. de volgende 'Reeds getroffen maatregelen'
"De provincie Noord-Holland heeft mij laten weten dat de grafietuitstoot tijdens het productieproces bij de staalfabricage van Tata Steel ontstaat bij het leegkiepen van de vloeibare slak uit de zogenaamde slakpannen. Dit deel van het productieproces wordt uitgevoerd door Harsco. Er kan daarbij sprake zijn van stofverspreiding waarbij stof met losse grafietdeeltjes, mede afhankelijk van de windomstandigheden, neerdaalt bij de woningen in de regio. Dit laatste is echter op grond van de geldende milieuvergunning niet toegestaan, zo heeft de provincie mij laten weten.

De provincie heeft mij over deze overtreding van de vergunningsvoorschriften aangegeven dat sinds het voorjaar van 2018 regelmatig meldingen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied binnengekomen zijn over de uitstoot van grafiet vanaf het terrein van Tata Steel. Hierop is het toezicht vanuit de omgevingsdienst geïntensiveerd. Omdat dit niet tot de gewenste verbeteringen leidde, heeft de omgevingsdienst in juli 2018 aan Harsco een waarschuwingsbrief verzonden en gemaand de grafietuitstoot te stoppen. Op 1 november 2018 is dit gevolgd door het opleggen van een last onder dwangsom die maximaal dertig maal kan worden verbeurd, hetgeen inmiddels 28 maal heeft plaatsgevonden.

De provincie heeft mij gemeld dat zij momenteel beziet welke maatregelen te treffen in vervolg hierop. Naast de mogelijkheid van het verhogen van het bedrag van de dwangsom kijkt de provincie daarbij ook naar andere opties om tot een oplossing voor de korte termijn te komen. Daarnaast is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het overtreden van de vergunningvoorschriften.

De provincie heeft mij verder laten weten dat Tata Steel maatregelen heeft aangekondigd, gericht op het minimaliseren van de stofoverlast. Inmiddels is het productieproces aangepast waarbij de slakpannen langer worden afgekoeld. Ook hebben Tata Steel en Harsco, met het oog op verdere verbetering, aan de provincie aangegeven dat uiterlijk in april 2020 een overkapping van de installatie in de vorm van een grote hal zal worden gerealiseerd om zo emissies uit het procedé af te vangen en te filteren. Samen met de omgevingsdienst worden de mogelijkheden bezien om de bouw van de hal te versnellen. De omgevingsdienst zal namens de Provincie toezien op de implementatie van deze en andere maatregelen."

Onderzoek naar gezondheidsrisico's
De provincie heeft besloten om het RIVM in te schakelen voor nader onderzoek naar de gezondheidsrisico's. Op bewonersavonden werd gesproken over de grafietregens en de mogelijke samenstelling en gevolgen voor de gezondheid daarvan. Het RIVM gaat in opdracht van de provincie bij omwonenden na welke vragen er (nog meer) leven en vervolgens nader onderzoek doen. De minister heeft de provincie gevraagd haar en de omwonenden van "de planning en resultaten op de hoogte te houden". Het onderzoek lijkt nog niet te zijn gestart.

Bron: Rijksoverheid
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké