NAM neemt maatregelen na lek gevaarlijke stof

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft maatregelen genomen om nieuwe lekkages van giftig aardgascondensaat te voorkomen. Op het zogeheten Tankenpark Delfzijl lekte begin deze maand zo’n 30 kubieke meter van

de schadelijke stof in het hemelwaterriool. Een deel kwam terecht in een afwateringskanaal.

Na het lek verscherpte het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het toezicht op de locatie. Op aandringen van de toezichthouder heeft de NAM onder meer een afsluiting geplaatst tussen de opvangbak waar het aardgascondensaat uit was gelekt en het hemelwaterriool. Ook zijn kleppen gerepareerd en werkt er voortaan ook buiten kantooruren een operator.

Aardgascondensaat lijkt op dieselolie. Het bevat een mengsel van koolwaterstoffen, waaronder de gevaarlijke stof benzeen. Het is slecht voor het milieu en de gezondheid.

Uit onderzoek bleek volgens de NAM dat het lek kwam door een storing in een pomp, een kapotte klep en een te late reactie. Het onderzoek naar dieperliggende oorzaken gaat nog maanden door.

Maatregelen
De NAM moet van het SodM ook de alarmeringen op het tankenpark aanpassen, "zodat signalen van mogelijke lekkage direct en met de hoogste prioriteit worden opgepakt", aldus de toezichthouder. Die staat dagelijks in contact met het bedrijf en ontvangt wekelijks een rapportage over de stand van zaken.
Om toekomstige incidenten snel te signaleren zal de NAM de alarmering van het tankenpark aanpassen. Verder plaatst het bedrijf een afsluiter in het riool zodat er in de toekomst geen aardgascondensaat meer in terecht kan komen.
Tot slot zorgt de NAM ervoor dat er buiten kantooruren een medewerker op het tankenpark aanwezig is. Zo kan er bij een calamiteit direct ingegrepen worden.

Naar het lek loopt ook nog strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM), dat de NAM verdenkt van het overtreden van milieuvoorschriften.

Bronnen: RTV Noord, NOS en Telegraaf
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké