SSVV reageert op kritiek Cobouw

Op Cobouw.nl verscheen vorige week een artikel - Forse kritiek op VCA-examen: 'bouwt loopt onnodig gouden handjes mis' - waarin verschillende partijen kritiek uitten op de VCA-examens. Volgens het artikel zijn de vragen te ingewikkeld en niet voldoende op de praktijk gericht en vormt de nieuwe manier van examineren voor sommigen een drempel. Met als gevolg een grote groep die nog steeds moeilijk slaagt voor de VCA-examens. De SSVV publiceerde deze week een reactie op de kritiek.

"Het vraagstuk is groter dan alleen het examen
Het VCA-examen is het sluitstuk van een traject waarin verschillende partijen een rol hebben om iemand voor te bereiden op het doen van risicovol werk of het werken in een risicovolle omgeving:
 • De opdrachtgever kijkt zorgvuldig of en voor welke werkzaamheden VCA nodig is en schakelt alleen gekwalificeerd personeel in, ook als de tijdsdruk hoog is.
 • De werkgever biedt in overleg een introductieprogramma, training on-the-job, opleiding of coaching aan om kennis en ervaring op te doen.
 • De opleider zorgt voor een opleiding die aansluit op iemands leerbehoefte, gebruikt up-to-date opleidingsmateriaal en oefent met proefexamens en computervaardigheden.
 • Het examencentrum zorgt voor goede examenomstandigheden en -faciliteiten.
 • De SSVV maakt de examens zo doeltreffend en toegankelijk mogelijk.
 • En de kandidaat zelf doet natuurlijk zijn best om zich zo goed mogelijk voor te bereiden.
Of iemand wel of niet slaagt voor zijn VCA-examen, is dus van meerdere factoren afhankelijk. Soms is het gewoon een ingewikkelde puzzel, waarin niet één oorzaak is aan te wijzen.

Samenwerken voor veiligheid
Als SSVV voelen we een sterke verantwoordelijkheid voor ons aandeel in het geheel. Daarom hebben we onder andere de volgende acties in gang gezet:
 • Met de Centrale Examencommissie VCA kijken we wat we kunnen doen aan de problemen die statushouders ervaren.
 • We hebben de Stichting Lezen en Schrijven gevraagd het taalniveau van onze examens te beoordelen en op basis van hun bevindingen verbeteringen doorgevoerd.
 • We gebruiken steeds meer beeld in de examens (inmiddels voor zo'n 15 procent van de vragen).
 • We werken aan het verbeteren van de voorleesfunctie.
 • We werken aan het branchespecifieker maken van de examens, zodat ze beter aansluiten op de belevingswereld van medewerkers in verschillende branches.
 • We denken na over het ontwikkelen van examens die gericht zijn op observatie. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor bijvoorbeeld statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • We helpen begeleiders van mensen die moeite hebben met hun VCA-examen met praktische tips.

We nemen de kritiek op de VCA-examens dus serieus. Maar we vinden ook dat deze kritiek in een breder perspectief moet worden geplaatst. We blijven de bijbehorende discussie graag op een constructieve manier met alle betrokkenen voeren. Want uiteindelijk delen we hetzelfde belang: dat iedereen elke dag weer veilig aan het werk gaat."

Bronnen: SSVV en Cobouw
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké