VCA-toelichting gepubliceerd

Nadat begin april de VCA-checklist is gepubliceerd, is nu ook de VCA-toelichting klaar. Hierin geeft de SSVV een nadere toelichting op de vragen uit de VCA en laten ze met voorbeelden zien hoe je hieraan als bedrijf invulling kunt geven.


De VCA-toelichting is bedoeld voor bedrijven die hun VGM-beheerssysteem volgens VCA 2017/6.0 willen opzetten en onderhouden. Hoewel hij in eerste instantie is geschreven voor VCA*-bedrijven, is hij ook geschikt voor de andere certificatieniveaus, VCA** en VCA-Petrochemie. De toelichting geeft een begrijpelijke uitleg en achtergronden bij de soms wat formeel of specialistisch verwoorde VCA-vragen. Ook geeft hij praktijkgerichte en breed toepasbare voorbeelden van hoe je aan deze vragen invulling kunt geven. Niet om voor te schrijven hoe het moet, wel om te inspireren en te laten zien hoe het zou kunnen.

De VCA-toelichting is een product van de SSVV-werkgroep VCA in de Praktijk. Deze werkgroep verzamelt, analyseert en bespreekt goede voorbeelden uit de bij de SSVV aangesloten branches en werkt op basis hiervan gezamenlijke best practices uit, waarvan er verschillende in de toelichting zijn opgenomen. Nieuwe voorbeelden komen zo veel mogelijk op deze website beschikbaar: houd hiervoor de pagina VCA in de Praktijk in de gaten.

De nieuwe VCA-toelichting is te koop voor € 50.

Bron: VCA.nl
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké