Nieuwe ISO 19011 voor auditing gepubliceerd

De nieuwe ISO 19011:2018, de internationale norm voor het auditen van managementsystemen, is nu gepubliceerd. De norm geeft nog betere handvatten dan de vorige editie en past goed bij de nieuwe managementsystemen die zijn gebaseerd op de High Level Structure. De Nederlandse vertaling van deze norm komt na de zomer beschikbaar.

Managementsystemen helpen organisaties om hun doelen te bereiken, door risico’s te beheersen, kansen te benutten en aan eisen en verwachtingen van stakeholders te voldoen. Het uitvoeren van interne audits is een belangrijke manier om de effectiviteit van managementsystemen te beoordelen. De aanpassingen in de nieuwe ISO 19011 'Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen' zorgen ervoor dat goed kan worden ingespeeld op veranderingen in de markt, evoluerende technologieën en de vele nieuwe normen voor managementsystemen die onlangs zijn gepubliceerd of herzien.

Effectieve auditing van het managementsysteem
Om het beste uit een managementsysteem te halen en om voor continue verbetering te zorgen, is het goed om regelmatig audits uit te voeren. Wanneer u, net als veel andere organisaties een managementsysteem toepast dat aan verschillende normen moet voldoen, stelt dat speciale eisen aan de interne audits.
ISO 19011:2018 biedt een uniforme, geharmoniseerde aanpak, voor een effectieve en geïntegreerde auditing van uw managementsysteem.

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen in ISO 19011:2018 zijn:
  • de op risico’s gebaseerde benadering van het managen en uitvoeren van audits waarmee wordt ingespeeld op de toegenomen aandacht voor risico’s en kansen in zowel de managementsysteemnormen als de markt waarin organisaties opereren;
  • tips over het auditen van nieuwe elementen van managementsystemen, zoals contextanalyse, leiderschap, risicomanagement, compliancemanagement en een life-cycle benadering;
  • tal van kleinere aanvullingen in de richtlijnen voor het managen van een auditprogramma en het uitvoeren van een audit.

Bron: NEN
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.