Administratiedruk door verplichte communicatie over lood in producten

Bedrijven die producten op de Europese markt brengen waar meer dan 0,1% lood inzit, moeten hierover naar hun klanten gaan communiceren. FME verwacht dat deze verplichting, gebaseerd op art 33.1 van REACH, een grote toename van administratieve lasten veroorzaakt. Dit komt omdat lood voorkomt in veel producten waaronder: metalen, materiaal voor lassen en solderen en polymeren. De communicatieverplichting geldt vanaf 27 juni 2018 voor alle 191 stoffen die op de zogeheten REACH Candidate List staan. Bedrijven hoeven hun producten niet aan te passen om te voldoen aan de grens van 0,1%.

Naast de communicatieverplichting moeten bedrijven die meer dan 1 ton van de stof jaarlijks op de Europese markt brengen een notificatie indienen bij ECHA het Europese Chemieagentschap. Deze verplichting volgt uit artikel 7.2 van REACH.

Reactie FME
FME heeft altijd gepleit voor het schrappen van art 33 REACH. Dit komt omdat de administratieve lasten in geen enkele verhouding staan tot de milieuwinst. De Nederlandse overheid vindt dit in principe ook.  Robert van Beek van FME zegt hierover: "Voor bedrijven is het vrijwel onmogelijk om betrouwbare informatie te krijgen, met name als het gaat om complexe producten met duizenden onderdelen en componenten van bedrijven uit niet Europese landen. Deze bedrijven vallen niet onder REACH en kunnen niet aangesproken en gehandhaafd worden. Alle producten fysiek testen is onmogelijk en onbetaalbaar."

Om REACH te veranderen moet een meerderheid van de Europese landen hierover een besluit nemen en de volgende kans daarop is pas in 2022. FME hoopt daarom dat de Europese handhavers zich niet concentreren op art 33 van REACH maar op het handhaven van restrictie- en autorisatieverpichtingen. Hier valt echte milieuwinst te behalen. Voor de vele bedrijven die maatregelen nemen is het belangrijk te zien dat concurrenten die dat niet doen aangepakt worden. Naast lood zijn er nog negen andere stoffen toegevoegd:  
  • Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)
  • Decamethylcyclopentasiloxane (D5)
  • Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)
  • Lead
  • Disodium octaborate
  • Benzo[ghi]perylene
  • Terphenyl hydrogenated
  • Ethylenediamine (EDA)
  • Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride) (TMA)
  • Dicyclohexyl phthalate (DCHP)

Meer informatie kun je lezen op de website van ECHA.

Bron: FME
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké