Overheden kunnen gaan optreden tegen "Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen"

Het RIVM heeft een lijst opgesteld met 327 stoffen en stofgroepen die vanaf nu worden aangemerkt als Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen. Dit vergroot de mogelijkheden voor overheden om preventief op te treden tegen uitstoot. Het betreft nog een eerste selectie.

Het begrip Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bestond al: stoffen die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Bij vergunningaanvragen moeten bedrijven informatie over zulke stoffen overleggen, zodat er in de vergunningen voorwaarden kunnen worden vastgelegd. Tot voor kort waren er meerdere lijsten met ZZS-stoffen in omloop, maar daar heeft het RIVM één lijst van gemaakt. In 2016 zijn beoordelingsmethodieken en handboeken gepubliceerd. Er is een speciale website over, InfoMil.

Sinds februari is er nu ook een lijst met stoffen die wel veel zorg geven, maar nog niet officieel als ZZS zijn aangemerkt. Bijvoorbeeld omdat bepaalde gegevens nog ontbreken of analyses nog niet zijn afgerond - iets wat vaker voorkomt naarmate de chemische industrie in hoger tempo nieuwe stoffen voortbrengt. Ook voor deze "potentiële ZZS" geldt dat de emissie ervan uit voorzorg zoveel mogelijk moet worden beperkt. Alleen hadden overheden tot nu toe weinig poten om op te staan.

De 327 stoffen en stofgroepen die op de eerste versie van deze lijst staan, zijn geselecteerd op grond van informatie die voortkomt uit de uitvoering van REACH. Op de InfoMil-website verschijnt binnenkort meer gedetailleerde toepassingsinformatie voor vergunningverleners en bedrijven.

Een groot voordeel van de nieuwe lijst is dat overheden en bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven niet meer werkloos hoeven toe te zien hoe bedrijven stoffen lozen waarvan iedereen snapt dat ze beter niet in het milieu toegelaten kunnen worden, ook al zijn hun eigenschappen nog niet tot achter de komma vastgesteld. Dat geldt ook voor de meest bekende stof op de lijst met potentiële ZZS, GenX. Het wordt gebruikt door Chemours in Dordrecht en komt voor in het drinkwater van veel Zuid-Hollanders. De stof is kort geleden ook aangetroffen in afvalwater van Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM), iets waarover Kamervragen zijn gesteld. Zulke vragen zijn ook gesteld over het vermoeden dat werknemers van het bedrijf Custom Powders meerdere keren per jaar aan GenX zijn blootgesteld. Een van de vragen is of Chemours inmiddels bereid is om een lijst aan te leveren van alle ontvangers van GenX-producten in Nederland, en van alle afvalstromen waar GenX in voor kan komen.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.