Conclusies gepresenteerd over instorting parkeergarage Eindhoven

De oorzaak van het instorten van de parkeergarage van Eindhoven Airport is een bouwfout. Dat concluderen zowel TNO als adviesbureau Hageman.

De vloeren van de garage zijn opgebouwd uit prefabplaten. Die zijn tegen elkaar geschoven en aan elkaar gemaakt met een zogeheten koppelstaaf. Daarbovenop werd op de bouwplaats een laag beton gestort. De bewapening van de platen was oké, maar de koppeling ertussen was niet sterk genoeg. Ook voldeed ze niet aan de veiligheidsnormen.
Hierdoor ontstond een verticale scheur die van de koppeling omhoog trok, waarna de vloer bezweek. Het ging fout op de vierde verdieping door de hitte van die dag; het was in Eindhoven net iets meer dan 33 graden. Door de zon werd de temperatuur van de bovenkant van de vloer zo'n 60 graden, veel en veel warmer dan de onderkant. Daardoor kwam nog meer spanning op de verbindingen te staan.

Van de vierde naar de derde
Bovenin het gebouw was het 't warmst, vandaar dat het instorten daar begon. Van de vierde verdieping viel een stuk van 60 bij 15 meter bovenop de derde, door het gewicht stortte die vervolgens in. Daarna sneuvelden achtereenvolgens de tweede en eerste verdieping. Dat duurde alles bij elkaar drie seconden.

De analyse werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie op Eindhoven Airport. TNO baseert zich onder meer op getuigenverklaringen en camerabeelden. Hageman heeft de constructie nagebouwd bij de TU/e en daar een aantal keer proeven mee gedaan.
Wie er schuldig is en wat er met het gebouw gaat gebeuren is nog niet duidelijk. TNO deed onderzoek in opdracht van Eindhoven Airport, Hageman deed dat voor bouwer BAM.
BAM heeft de resultaten van het onderzoek van Hageman verstrekt aan Eindhoven Airport, de Gemeente Eindhoven en de Onderzoeksraad voor Veiligheid en tevens sectorbreed gedeeld. De OvV heeft haar eigen onderzoek overigens nog niet afgerond.

Vervolgstappen
Verdere afstemming tussen alle betrokken partijen moet uitwijzen wat er met het gebouw gaat gebeuren en wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor het incident.
Jaap Hazeleger, directeur BAM Bouw en Techniek: "Een gebeurtenis als deze is gelukkig zeer uitzonderlijk en er is ons alles aan gelegen om dit ook zo te houden. We zijn heel dankbaar dat zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan. Met de onderzoeksresultaten in de hand zullen we met Eindhoven Airport om tafel gaan om de meest geëigende vervolgstappen te bepalen."

Deze methode van bouwen is niet alleen bij de parkeergarage is toegepast. De resultaten van het onderzoek kunnen dus gevolgen hebben voor andere bouwwerken in Nederland. Daarom is ook het ministerie van Binnenlandse Zaken geïnformeerd.
Deze heeft Eindhoven Airport (eigenaar van de grond) en BAM (eigenaar van de bouw) gevraagd om snel te besluiten over sloop dan wel stabiliseren en veilig maken van de resten. Dan kunnen de wegafsluitingen worden opgeheven en worden bedrijven en het vliegveld weer beter bereikbaar.
Lees ook: Ministerie van BZK reageert op onderzoek naar parkeergarage Eindhoven

Geen gewonden
De garage in aanbouw stortte op zaterdagavond 27 mei voor een deel in. Op de bouwplaats was niemand aanwezig.
In de parkeergarage zouden ongeveer achthonderd auto’s kunnen parkeren. Afgelopen zomer had de bouw afgerond moeten zijn. De totale schade werd vrij snel geschat op zo’n twintig miljoen euro.

Bronnen: Omroep Brabant, NU.nl, NOS en BAM
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké