Webinar Veilig samenwerken in de keten terugkijken

Veilig samenwerken in de keten is een van de meest actuele onderwerpen in de veiligheidswereld. Veiligheid Voorop ontwikkelde een 'Handreiking Heldere Afspraken' en op 4 september 2017 organiseerden het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW en Veiligheid Voorop een webinar over dit thema.

De 'Handreiking Heldere Afspraken' is mede tot stand gekomen door ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Rob Triemstra (plaatsvervangend directeur van de directie Gezond en Veilig Werken) is namens het ministerie betrokken geweest bij het Stimuleringsproject 'Verantwoord opdrachtgeverschap'. Triemstra: "Veilig samenwerken in de keten, is een belangrijk verbeterpunt in de chemische industrie. De 'Handreiking Heldere Afspraken' is een uitstekende basis voor een gesprek tussen ketenpartners over goed en veilig werken. Het is een waardevol instrument, Zo'n gesprek moet wel in goede aarde vallen. Dan gaat het over 'veiligheidscultuur'. Openheid, vertrouwen en respect: dat zie ik echt als randvoorwaarden."

Veiligheid Voorop heeft van de 'Handreiking Heldere Afspraken' een verkorte versie gepubliceerd met daarin vijf tips hoe je veilig kunt samenwerken in de chemie. Veel bedrijven blijken het lastig te vinden om duidelijke veiligheidsafspraken te maken met ketenpartners. Dat heeft volgens Veiligheid Voorop vaak met verschillen in veiligheidsgedrag en -cultuur te maken. Ketenpartners in de chemie zijn de chemische bedrijven aan de ene kant toeleveranciers, transporteurs en logistieke dienstverleners en contractors aan de andere kant. De vijf tips, gegeven door bedrijven zelf, zijn:
  1. Verankeren: Zet veiligheid op de agenda.
  2. Gelijkwaardigheid: Creëer een gelijkwaardige verhouding tussen ketenpartners.
  3. Openheid: Schep voorwaarden voor open communicatie en spreek elkaar aan op gezond en veilig werken.
  4. Melden en leren: Stimuleer het melden en leren van incidenten en near misses.
  5. Tijdsdruk weerkstaan: Zorg dat werken onder tijdsdruk niet ten koste gaat van veiligheid.

Kijk hieronder het webinar terug, download de Handreiking Heldere Afspraken en/of de verkorte versie hiervan.
Webinar terugkijken
Handreiking Heldere afspraken - verkorte versie
Handreiking Heldere afspraken

Bronnen: Gezond en Veilig Werkt en HSE-SDU
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké