Evaluatierapport over aanvaring stuw bij Grave gepubliceerd

De evaluatie is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de betrokken veiligheidsregio’s en de betrokken waterschappen en heeft als doel om inzicht te krijgen in de crisisbeheersing en de multidisciplinaire samenwerking in de eerste 48 uur na het incident.

Meer specifiek is het doel om inzicht te krijgen in leerpunten voor de (bovenregionale) samenwerking, hoe de informatie- en communicatielijnen zijn verlopen en hoe de bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn opgepakt. Berenschot heeft een feitenrelaas gemaakt op basis van documenten en interviews met medewerkers van veiligheidsregio’s, waterschappen en Rijkswaterstaat om zo de eerste 48 uur te reconstrueren.
De rapportage bevat observaties over melding en alarmering, samenwerking en afstemming, informatievoorziening en communicatie. En het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen.
Lees het volledige rapport of het overzicht van de praktische feiten.

Conclusies en Aanbevelingen
Het rapport bevat aanbevelingen voor de betrokken veiligheidsrisico's en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft enkele aanbevelingen al opgevolgd. Dit betreft o.a. verbeteringen van procedures rondom scheepvaart en bij incidenten en calamiteiten, en het professionaliseren van de meldkamerfunctie.
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de duidelijkheid van elektronische kaarten, radarbeelden en bebording bij de stuwen.
Later dit jaar zal de minister verder ingaan op de betekenis van het rapport.

Lees ook
Aanvaring stuw Grave
Dossier Grave

Bron: Rijksoverheid
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.