Onderzoeken Basisnet spoor gepubliceerd

Staatsecretaris Dijksma (I&M) heeft het verslag Basisnet aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin de resultaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voor het hele Basisnet (spoor, weg en water) over 2016, worden gepresenteerd. Voor weg en water zijn er geen bijzonderheden.

Het spoor kent overschrijdingen van de risicoplafonds, waarbij de problematiek zich concentreert op de Brabantroute, de Bentheimroute en de trajecten die daarnaar toe leiden. Dijksma constateert een dalende trend op de genoemde routes in het vierde kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017. Het maatregelenpakket (met de verlegde vervoersstromen) van 3 oktober 2016 heeft dus effect. Ook heeft de betere beschikbaarheid van de Betuweroute in 2017 (ongeveer 2/3 meer dan in 2016) hierin geholpen. Tevens laten de rapporten zien dat - ook met de huidige vervoerspatronen - de veiligheid overal is gewaarborgd. Zonder verdere en meer ingrijpende maatregelen zullen de overschrijdingen echter blijven aanhouden.

Berenschot en Antea Group hebben een robuustheidsonderzoek uitgevoerd naar het Basisnet spoor. Hieruit blijkt dat het Basisnet spoor een 'valse start' heeft gemaakt. Bij de totstandkoming van Basisnet is beperkt aandacht besteed aan het ‘vertalen van de tekentafel naar de praktijk’. Bovendien zijn er onvoldoende sturingsinstrumenten gecreëerd voor alle partijen die zich aan Basisnet hebben gecommitteerd - vervoerders, verladers, ProRail en IenM – om de afspraken ook waar te maken.

Op basis van het onderzoek naar de robuustheid formuleert Dijksma een aantal acties/maatregelen om te komen tot een "Basisnet dat wel levert":
  • meer sturing vooraf
  • routeringsbesluit
  • van sturingsplafonds naar echte risicoplafonds
  • prikkels inbouwen voor optimale benutting Betuweroute
  • kansen benutten voor het verleggen van vervoersstromen
  • extra veiligheidsmaatregelen
Verder noemt zij dat ProRail en de sector zouden moeten overgaan tot een geautomatiseerde systeem voor registratie van gevaarlijke stoffen op emplacementen.

Lees hier het volledige Rapport toetsing realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor aan de risicoplafonds Basisnet over de periode

Bron: Gevaarlijke lading
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.