Na RDM Training Plant, Fieldlab SMART Base, nu ook Scapetown geopend

In verschillende sectoren is veel aandacht voor het opleiden en aantrekken van toekomstige vakmensen. En het blijft niet bij aandacht, maar leidt ook tot concrete projecten.
15-6-2017: Grootste Escaperoom ter wereld: Scapetown
De perspectieven voor bouw- en techniekleerlingen zijn zo goed dat de komende jaren een baan gegarandeerd is. Hoog tijd dat de jeugd de mogelijkheden van de bouw weer ontdekt. Op 15 juni is daarom Scapetown geopend. Daarmee laat de bouwbranche op een nieuwe manier zien dat het in de bouw gaat om het creatieve proces, samenwerken en uiteindelijk een mooi project neerzetten. En daar trots op zijn.

De bouwopleider Bouwmensen en branchevereniging Bouwend Nederland investeren in dit groots opgezet evenement en bijbehorend lesprogramma. Vanochtend openden Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen en de Eindhovense burgemeester John Jorritsma samen Scapetown officieel, in het Klokgebouw in Eindhoven.

Maxime Verhagen hamerde op het belang van instroom in de bouwsector. Niet voor niets is Bouwend Nederland partner in Scapetown. Verhagen: “Ik wil ervoor pleiten dat jongeren die voor techniek kiezen en op het voortgezet onderwijs zitten, veel meer in contact komen met de praktijk van alledag. Dan ervaren ze hoe leuk en interessant de bouw is. We moeten daar als branche, opleidingsbedrijven en overheid gezamenlijk onze schouders onder zetten.“

Kansen te over
Na zijn officiële benoeming tot eerste burgemeester van Scapetown benadrukt ook Jorritsma het belang van goede vakmensen in de bouw. “Eindhoven is een stad in beweging. Kijk om je heen op Strijp en elders in de stad en in Nederland; er wordt weer gebouwd. Volop kan ik wel zeggen! Kansen te over in deze groeiende en innoverende sector. Zonde om die te laten liggen. Ik ben trots op onze stad en op Scapetown. En helemaal als ik zie wat de leerlingen van Bouwmensen, de bouwers van de toekomst, hier in korte tijd hebben neergezet. Scapetown; een stad vol mysteries die stevig op haar grondvesten staat en toch de komende jaren als rondreizend circus door heel Nederland jongeren gaat interesseren voor de bouw.”

Handen én hoofd
In Scapetown worden leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs via verschillende disciplines uitgedaagd om een Escaperoom te bedenken. Een ruimte waaruit je moet ontsnappen door het kraken van een code. Dat spreekt jongeren aan, het gaat erom dat je samen iets creëert met je handen én met je hoofd. In het programma wordt ook een fysieke link met de bouwsector gelegd. De klassen die deelnemen aan het programma bezoeken een vestiging van Bouwmensen in hun regio. Op die vestigingen maken de bouwleerlingen de echte Scapehouses voor Scapetown. Zo kunnen de leerlingen voelen en ruiken hoe het is op de bouwopleiding. Tegelijk bekijken ze de Scapehouses in wording.
Jongeren aan de bak

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) komen er zo’n 70.000 fulltime banen in de bouwsector bij in de periode 2017-2021. Daarmee komt het aantal banen bijna op het niveau van 2008 (481.000). Nieuwe instroom is daarom zeer gewenst om ook in de toekomst voldoende te kunnen bouwen.


13-6-2017: Fieldlab SMART Base geopend
Een innovatieve krijgsmacht die overal ter wereld inzetbaar is vanuit een legerbasis die veilig is en met een zo klein mogelijke footprint kan opereren. Om aan die uitdaging invulling te geven, is het Fieldlab SMART Base geopend op 13 juni in Soesterberg. Daarin werken innovatieve bedrijven uit de technologische industrie, kennisinstituten en het Commando Landstrijdkrachten samen aan innovatieve oplossingen voor de legerbasis van de toekomst. FME en Smart Industry-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink opende de basis door het schildje van het Fieldlab SMART Base te overhandigen aan generaal-majoor Martin Wijnen.

In 2015 al deed Ineke Dezentjé Hamming een oproep aan het ministerie van Defensie om meer samen te werken met het bedrijfsleven. Samen met de Landmacht werden daarom de handen ineengeslagen om te komen tot een Fieldlab SMART Base. Inmiddels zijn er bijna 20 bedrijven aangesloten bij het Fieldlab SMART Base. Ineke Dezentjé Hamming: "De innovaties die we samen ontwikkelen zijn van grote waarde voor alle mensen die werken in crisissituaties of met grote groepen waar de veiligheid en inzetbaarheid van levensbelang zijn.

Innovaties breed inzetbaar
Alle innovaties die ontstaan in dit Fieldlab zijn breed inzetbaar. Niet alleen voor de krijgsmacht, maar voor alle hulpverlenende organisaties die snel inzetbaar moeten zijn of tijdelijk een veilige locatie moeten inrichten waar grote groepen mensen samen komen. Daarbij kun je denken aan de inzet van brandweer en ambulancediensten bij grote incidenten. Maar ook organisatoren van grote evenementen hebben baat bij de innovaties die in dit Fieldlab worden ontwikkeld.

Fieldlab SMART Base mooie showcase
Dezentjé Hamming benadrukte in haar speech dat het de gezamenlijke uitdaging van industrie, overheid en kennisinstellingen is om samen op te treden en te werken aan een krijgsmacht die 'smart operationeel inzetbaar is', waar ook ter wereld. Forse investeringen in defensie zijn noodzakelijk en moet dan ook op het gewenste NAVO peil van 2% van het BBP gebracht worden. In het Fieldlab worden daarom de best mogelijke oplossingen verkend om daar invulling aan te geven. Zo wordt op civiele terreinen, zoals water en energie, veel van elkaar geleerd en geïnnoveerd. Met slimme producten en innovatief onderhoud kan worden opgetreden tegen de instabiele veiligheid in de wereld, zowel op de basis als in missiegebieden. Ineke Dezentjé Hamming stelde dat er veel kennis bij het bedrijfsleven en de krijgsmacht is, die - waar mogelijk - gekoppeld moet worden. Het Fieldlab SMART Base is daarvan een mooie showcase binnen Defensie.


1-6-2017: RDM Training Plant bereikt hoogste punt
De bouw van de oefenfabriek RDM Training Plant in Rotterdam heeft het hoogste punt van ruim veertig meter bereikt. De laatste en hoogste toren werd omhoog gehesen nadat burgemeester Ahmed Aboutaleb hiervoor het startsein gaf. Deze mijlpaal werd door alle betrokken partijen gevierd. Naast de burgemeester van Rotterdam waren er circa 150 genodigden die vanaf het RDM-terrein zagen hoe de laatste toren de lucht inging.

De RDM Training Plant gaat bijdragen aan het versterken van bewust veilig werken in de procesindustrie. Het project is een initiatief van diverse publieke en private partijen waaronder het regulier beroepsonderwijs. Zeven industriële contractors, die zich hebben verenigd in het bouwconsortium Project Realisatie Oefenplant (PRO), realiseren de levensechte oefenfabriek*. De oplevering van de RDM Training Plant wordt in de zomer van 2017 verwacht.

Publiek-privaat initiatief
Voorafgaand aan het bereiken van het hoogste punt van de RDM Training Plant stond de samenwerking tussen de betrokken publieke-private partners centraal. Tijdens een interactieve discussie onder leiding van oud-NOS journalist Wouter Kurpershoek kregen verschillende partners de mogelijkheid om hun visie op onder meer veiligheid en technisch onderwijs te delen met een groot en gevarieerd publiek.
Na afloop van het symposium kreeg burgemeester Aboutaleb samen met het publiek een virtuele rondleiding over het terrein van de RDM Training Plant. Hierna kreeg de burgemeester toegang tot het bouwterrein en mocht hij plaatsnemen in de hijskraan. Om toegang te krijgen tot het bouwterrein ontving de burgemeester het zogenoemde ‘Digital Safety Passport’ en voor het besturen van de hijskraan kreeg hij de vereiste werkvergunning overhandigd.

Toekomstgericht
Bas Janssen, directeur van Deltalinqs, is verheugd over het bereiken van het hoogste punt: "We bouwen aan de nieuwe standaard voor veilig werken om de veiligheid van werknemers en de werkzaamheden te kunnen borgen. We zijn er dan ook uitermate trots op dat wij dit samen met onze leden en partners kunnen realiseren." Ook de gemeente Rotterdam gaat profiteren van de komst van de RDM Training Plant. "De realisatie van de oefenfabriek draagt bovendien bij aan de economische groei en werkgelegenheid in Rotterdam", aldus Janssen.

Volkomen anders
"In de RDM Training Plant gaat het straks volkomen anders", vertelt Heerschap, toekomstig mede-eigenaar van Deltalinqs Training Services, het bureau dat straks alle commerciële trainingen voor de RDM Training Plant inkoopt en organiseert. Daar komen trainees terecht in een gesimuleerde ‘turnaround’: een fabriek die gepland is stilgelegd voor onderhoudswerkzaamheden. De training is natuurgetrouw van start tot eind: de trainees gaan de plant binnen met een docent als voorman, de hoofdverantwoordelijke van de groep. Net als in het echt wordt er gewerkt met een vergunningensysteem en risico analyses. Tijdens de training is er ook veel aandacht voor het leren van incidenten en risico’s herkennen. "Het gaat dus niet alleen om het testen van kennis, maar vooral om de toepassing ervan in een levensechte situatie. Daarmee krijgt een training meer toegevoegde waarde waardoor het ook uitdagender en leuker wordt", aldus Heerschap.

Bronnen: BouwendNederland, FME en Deltalinqs
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké