NOVE treedt toe tot Veiligheid Voorop

NOVE, de branchevereniging van zelfstandige brandstofhandelaren en -distributeurs, treedt toe tot Veiligheid Voorop Plus. Het programma Veiligheid Voorop is ontwikkeld om de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van bedrijven in de (petro-)chemieketen continu te verbeteren. Daarbij staan samenwerking, het delen en leren van elkaars ervaringen, zichtbaarheid en transparantie centraal. De ‘plus’ staat voor uitbreiding van het Veiligheid Voorop buiten de chemieketen.

Binnen NOVE is al sinds 2010 een werkgroep BRZO/PGS 29 actief, welke op diverse punten gelijke doelstellingen vertoonde met het Veiligheid Voorop programma. De aansluiting met Veiligheid Voorop Plus is daarom heel logisch, vindt NOVE. NOVE onderstreept daarbij dat het niet slechts gaat om BRZO-bedrijven, maar ook om niet-BRZO-bedrijven.

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen hoort in de genen te zitten van de brandstoffenhandelaar en -distributeur, dient blijvend onder de aandacht te worden gebracht en mogen niet ‘ondersneeuwen’ onder commerciële belangen op de korte termijn.

Op 31 mei 2017, tijdens de NOVE-ledenvergadering werd Nils Bosma ingeleid met een verklaring dat NOVE voorstander is van goede wetgeving en controle. Goede wetgeving is in beginsel logisch, doch bij de nadere uitwerking en ook stokpaardjes van bevoegde gezaggen en inspecties lijken regelmatig de hoofddoelen uit het oog verloren te worden.

Nils Bosma, als bestuurslid van Veiligheid Voorop, besprak op de ledenvergadering de doelstellingen en ambitie van Veiligheid Voorop:
Voortdurend werken aan onze veiligheidsprestaties; continue aandacht voor een optimale veiligheidscultuur en: op naar ‘0’ incidenten. Bosma hamerde erop dat voor de juiste veiligheidscultuur ook de bedrijfstop op de werkvloer moet komen; niet alleen de HSE-manager. "En als er bezuinigd moet worden, dan moet de CFO er vóór gaan liggen dat veiligheid buiten schot blijft. Naast betrokken leiderschap en regionale veiligheidsnetwerken is veiligheid in de keten een andere pijler." Niet alleen iets in het contract opnemen, maar door samenwerking opdrachtgever/aannemer als gelijkwaardige partners.

Voor NOVE is van belang dat tools die ontwikkeld worden voor Veiligheid Voorop, zoals een excellent VeiligheidsBeheersSysteem, echt excellent zijn. Excellent is geen dik boekwerk op de plank, maar praktische werkbare tools.
Aan het slot van het betoog van Bosma, ondertekenden hij en NOVE-directeur Erik de Vries de Overeenkomst tot Toetreding van het Programma Veiligheid Voorop Plus.

Bron: VeiligheidVoorop


NOVE is de brancheorganisatie voor de zelfstandige brandstoffenhandel. De sector, bestaande uit circa 200 bedrijven met 2500 medewerkers, levert dagelijks fossiele en biologische brandstoffen en smeermiddelen om de maatschappij draaiend te houden. Zij maakt hiervoor gebruik van benzinetankstations (ca. 1000), tankwagens (ca. 800), bunkerboten (ca. 100), bunkerlichters, bunkerwinkelschepen (ca.30) en distributiedepots (ca.20). NOVE leden brengen per jaar circa 6 miljard liter brandstof op de Nederlandse markt. Binnen NOVE zetten besturen, werkgroepen en secretariaat zich in voor een veilige, financieel en maatschappelijk verantwoorde uitoefening van deze taak.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké