Inzicht in kosten en baten van de RI&E

Een veilige en gezonde werkplek vraagt om investeringen. Steunpunt RI&E laat in het kosten-baten-overzicht van de RI&E zien dat hier ook veel baten tegenover staan. Dit biedt belangrijke inzichten om ondernemers te overtuigen van het belang van aandacht voor goede arbo-omstandigheden. Het overzicht wordt officieel gelanceerd tijdens de Week van de RI&E, die van 12 tot 16 juni plaatsvindt.
 
Vanuit de Arbowet is ieder bedrijf met personeel verplicht om de arborisico’s te inventariseren en een plan van aanpak te maken om deze risico’s te beperken. Dit gebeurt in een (branchegerichte) risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E).
Bij ondernemers en management bestaat vaak het gevoel dat het uitvoeren van het plan van aanpak en het organiseren van een veilige en gezonde werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig oplevert. Uit het kosten-baten-overzicht blijkt dat investeringen in een veilige en gezonde werkplek niet alleen kosten bespaart door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim, maar ook bijdraagt aan medewerkerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit.

Bron: Persbericht Steunpunt RI&EHome
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.