Register Veiligheidskundigen NVVK operationeel

Het Register Veiligheidskundigen van de NVVK is operationeel. Er hebben zich inmiddels meer dan 60 leden aangemeld voor het online assessment en de eerste leden zijn opgenomen in het register.
Procesmatig dienen een aantal zaken nog verder aangescherpt te worden, zoals het aanpassen van de procedure rondom beoordelen en de privacy van gegevens in het Register Reglement.

De totstandkoming
De NVVK ontwikkelde een register voor Veiligheidskundigen vanuit de verantwoordelijkheid om te bouwen aan het vakmanschap van de veiligheidskundige en vanuit de ambitie om als beroepsvereniging een autoriteit te zijn die staat voor de kwaliteitseisen van haar beroepsgroep. Het register borgt dat de opgenomen veiligheidskundigen gekwalificeerd zijn.
De ontwikkeling van het register voor Veiligheidskundigen speelt zich af in een woelig krachtenveld. Tegelijkertijd wordt immers ook het systeem van certificering van Veiligheidskundigen kritisch bekeken. De NVVK merkt dat daar vragen over komen.

Certificering vs registratie
De NVVK ziet dat certificering en registratie goed naast elkaar kunnen bestaan.
  • Certificering heeft als doel wettelijke bevoegdheden te regelen.
  • Registratie heeft een ander doel voor de NVVK: het laat de vakbekwaamheid, het niveau en de deskundigheid van een veiligheidskundige zien. De NVVK is ervan overtuigd dat registratie de toekomst heeft.
Toekomst arbo-certificatie
De overheid is dit jaar gestart met een heroriëntatie op het stelsel arbo-certificatie om het toekomstbestendig, eenvoudiger en effectiever te maken. Voor de veiligheidskundige persoonscertificaten wordt gedacht aan een overgang naar een register met een wettelijke verwijzing dat een volwaardig alternatief kan vormen voor certificatie. De NVVK wil zich ook in de toekomst inspannen om in die discussie een actieve rol te spelen.
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké