Ronde Tafel-discussie tijdens NVVK-congres over het OvV-rapport

De organisatoren van de Ronde Tafel-discussie (sessie 21 van het NVVK Veiligheidscongres op 29 maart) hebben besloten om het rapport “Veiligheid BRZO-bedrijven; lessen na Odfjell” van de OvV als centrale casus te bespreken in het kader van het onderwerp: ongevalsonderzoek en legal damage control: dilemma of kruisbestuiving?

In de discussie hoe aan het gesprek over en onderzoek naar de relatie van onderzoekers en juristen een verrassend, inspirerend en leerzaam vervolg te geven, kwam deze publicatie op het juiste moment! De conclusies van dit rapport van de onderzoekraad vormen hiervoor een perfecte basis. De belangrijkste resterende door de raad geschetste tekortkomingen raken aan die relatie en de raakvlakken van de veiligheidskundige en juridische werelden: toezicht van de autoriteiten, ketenverantwoordelijkheid en informatiedeling.

De structuur van de Ronde Tafel-discussie volgt deze categorieën ‘Tekortkomingen’ (pagina 9 van het rapport):
1. Toezicht autoriteiten,
2. Ketenverantwoordelijkheid en
3. Informatiedeling.

Tijdens deze Ronde Tafel gaan ervaringsdeskundigen (juristen en veiligheidskundigen/ incidentonderzoekers) met andere aanwezigen in discussie over de dilemma’s en moeilijkheden die op deze raakvlakken opkomen. Om maar wat te noemen:
"De hardnekkige terughoudende opstelling van opdrachtgevers lijkt vooral te kunnen worden verklaard uit juridische overwegingen van aansprakelijkheid" (p. 6 rapport)
"De Onderzoeksraad constateert echter met enige verbazing dat de structurele informatiedeling tussen publieke en private partijen (..) niet van de grond is gekomen. (..) vanwege de volgens hen dreigende consequenties dat toezichthouders deze informatie zullen gebruiken om direct te handhaven of omdat hun imago hierdoor schade kan lijden." (p. 8 rapport)

De discussie zal een sterk interactief karakter hebben.

Voor meer informatie, kijk op www.nvvkveiligheidscongres.nl/programma

Bron: Nieuwsbrief NVVK Nr.6 - Maart 2017
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké