Arbeidsveiligheid

De mate waarin werk (arbeid) wordt uitgevoerd zonder negatieve gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de betrokkenen.