Arbeidsinspectie

Vroegere naam van de Inspectie SZW, gevoerd tussen 1890 en 2012. 
Bij de samenvoeging met de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (SIOD) werd de naam Inspectie SZW, naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van 2012 tot 2022 is (tamelijk vruchteloos) geprobeerd de naam Arbeidsinspectie uit te bannen ten gunste van Inspectie SZW

Per 1 januari 2022 is de officiële naam van de dienst Nederlandse Arbeidsinspectie.