ADM-beleid

Gestructureerde, weloverwogen en samenhangende aanpak van (de risico’s van) het gebruik van alcohol, psychofarmaca en geneesmiddelen die ‘de rijvaardigheid beïnvloeden’ door de werkgever, met als doel (in de VK) het vergroten en waarborgen van de veiligheid op de werkvloer.

Opleidingen, voorlichting, campagnes, overleg met de OR, opstellen van reglementen en uiteindelijk al dan niet aangekondigde (poort)controles maken allemaal deel uit van het ADM-beleid. 

ADM-beleid is gemeengoed bij BRZO- en hoogrisicobedrijven en in de transportsector, scheep- en luchtvaart. Als een risico-inventarisatie uitwijst dat gebruik van ADM de veiligheid significant aantast, is aanpak verplicht. De noodzaak van het hebben van regels en (controle)procedures is groter naarmate de kans dat werknemers onder invloed zijn groter is (recreatieve- en evenementensector, medici i.v.m. de ‘bereikbaarheid’ van middelen, stressvol werk, eenzaamheid bij werknemers die zich lange tijd ver van huis bevinden, enz.) en naarmate de gevolgen van verminderde ‘werkvaardigheid’ ernstiger kunnen zijn (hoogrisicowerk, mogelijke gevolgen voor derden, milieu-incidenten, externe veiligheid).

Voornaamste struikelblok bij het in- en uitvoeren van ADM-beleid is het draagvlak op de werkvloer, reden voor veel werkgevers om zich door professionele specialisten te laten bijstaan.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.