AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Europese ‘privacywet’ die per 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten van de EU.

Deze wet en de 'aangehangen' Uitvoeringswet vervangen de Wet bescherming persoonsgegevens.

Een functionaris die persoonsgegevens registreert of bewerkt kan worden aangemerkt als 'verwerker' of zelfs als 'verwerkingsverantwoordelijke', ook een veiligheidskundige (als die persoonsgegevens vastlegt).

De AVG stelt eisen aan de rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, het doel, de omvang, de juistheid, de opslagbeperking en de beveiliging van die gegevens. Er geldt een verantwoordingsplicht en een registerplicht (verwerkingsgegevens bijhouden!) en gegevens moeten inzichtelijk zijn voor betrokkene en 'overdraagbaar'. Datalekken moeten worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die tevens belast is met de handhaving van de AVG.

Bij overtredingen kunnen boetes worden opgelegd tot maximaal 20 miljoen euro, of 4% van de jaaromzet.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.