ADN

Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuse par voies de Navigation intérieures.

Complex stelsel van Europese wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via binnenvaartschepen.

Bevat uitgebreide eisen ten aanzien van omgang met lading, typen tankschepen en hun constructie-eisen, procedures, kwalificaties en opleidingseisen voor werknemers.

Zie ook VBG en EBIS.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké